Konsultit 2HPO
Tutkimusta ja konsultointia asiakkaan ehdoilla
 
 
 
 
Konsultit 2HPO
 
Ekonomisti
Harri Hietala
 
Valhallankuja 1 F 6
01200 Vantaa
 
0500 - 789 906
 


 

Konsultit 2HPO - yhteiskunnallinen ja taloudellinen tutkimus ja konsultointi

 

Ajantasaisen ja oikean tiedon merkitys kasvaa edelleen talouden ja yhteiskunnan muutosten nopeutuessa. Osuvat päätökset tulisi pystyä tekemään täsmällisesti faktoihin perustuen. Voittajia ovat ne, jotka kykenevät nopeimmin reagoimaan.

Konsultit 2HPO tekee tutkimuspalveluita ja selvitystyötä päätöksenteon ja edunvalvonnan tueksi. Tuotamme riippumatonta yhteiskunnallista ja taloudellista tietoa ja tutkimusta. Halutessanne osallistumme tiedon levittämiseen ja vaikuttamistyöhön. Pyrimme halutessanne ennakoimaan tulevaisuutta ja tuomaan esiin uusia näkökulmia. Työtä tekee VTL Harri Hietala, jolla on tutkija- ja ekonomistitausta Helsingin yliopistolta sekä elinkeino- ja työmarkkinajärjestöistä.
 
Analysoimme mm. elinkeinopolitiikkaa ja muuta talouspolitiikkaa sekä tilastoaineistoja ja muuta yhteiskunnallista (tutkimus)tietoa. Teemme myös tutkimussuunnittelua ja lomakkeiden laadinta sekä suoritamme tutkimus- ja tilastoaineistojen keräämistä, käsittelyä, analysointia ja raportointia. Tuloksena tuotamme esim. selkeitä raportteja ja havainnollisia kalvoja yksittäisistä selvityksistä tai toistuvasti ajan tasalla pitäen.
 
Jos riittävää osaamista ei omasta takaa löydy, se tuodaan esille eikä tällaiseen projektiin ryhdytä. Toisaalta yhteistyöverkostomme avulla on mahdollista koota asiantuntevaa osaamista laajempiinkin projekteihin.
 
Toimintamme lähtökohtana on, että tuotamme tarpeistanne lähtevää mahdollisimman ajantasaista ja laadukasta tietoa. Keskeistä on, että pysymme aikatauluissa ja kustannusarvioissa. Näin saavutetaan yhteistyössä molempia osapuolia palvele ja tyydyttävä tulos.
 
Konsultit 2HPO:n vahvuuksia ovat monipuolinen ja perusteellinen asiantuntemus etenkin elinkeinoelämän, työmarkkinoiden, verojärjestelmän ja yhteiskunnan tilastoissa ja ominaisuuksissa. Julkisen sektorin toimijat ja toiminnan tunnemme niin ikään hyvin. Yhteistyöverkostomme ovat laajoja niin elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kuin tilasto- ja tutkimuslaitosten suuntaan.